1. Solicitalo

2. Escoller o nome

3. Establecer o grupo de persoas que van traballar nel e dalas de alta

4. Importar o contido: migrar contidos desde outro sitio ou facelo desde cero.

5. Escoller o deseño visual, personalizar

3. Organizar os contidos: textos, documentos, imaxes

4. Comezar a publicar

5. Aprender a redactar para Internet, mellorar, cambiar

6. Administrar, formularios, complementos, comentarios, etc.

7. Pasando o relevo ou exportando