Sen categorizar

Rexistro

Este formulario consta de varias páxinas ou pantallas. É necesario chegar ao final para que a solicitude quede rexistrada. É necesario crear unha conta de usuario que vai asociada a un enderezo de correo co fin de recibir as notificacións e poder realizar corrección posteriores.
Solicitante
Nai, pai, titor
Procure que o ficheiro teña tamaño reducido
Procure que o ficheiro teña tamaño reducido
Procure que o ficheiro teña tamaño reducido. (non é obrigatorio)
Procure que o ficheiro teña tamaño reducido
Menor
Imprescindible
Foto da solicitude de matrícula ou boletín de notas
Procure que teña un tamaño reducido e que a imaxe sexa lexible
Información médica, alimentaria ou necesidades educativas especiais
Ludoteca xeral

Tanto centros públicos coma concertados e privados
Servizos complementarios

Os interesados deberán informar á empresa do comedor dos días que solicitan o servizo e aboarllo directamente na conta bancaria: ES08 0182 2345 5402 0152 4422 (BBVA) Informamos de que o prezo/dia é o seguinte: - Comedor: 6,20 €/día - Madruga sen almorzo: 3,20 €/dia - Madruga con almorzo 4,50 €/dia

Autorizacións

Autorizacións

Como adultos responsables e autorizados debe incluír en primeiro lugar o seu propio nome.

Non esqueza incluír o seu propio nome: - Nome Completo do solicitante, 33.222.111.C - Outros ...

7 de xuño, publicación listaxes de admitidos 8 de xuño, baixas e reclamacións 9 de xuño, publicación de listaxes definitivas 10-12 xuño, pagamento 21 xuño, reunión informativa na FANPA, ás 20:30

Consonte a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: A solicitude de praza implica a autorización para que a FANPA poida tratar e ceder os datos persoais á empresa adxudicataria do concurso para a executar a actividade. Tras a realización da actividade os seus datos persoais serán destruídos. Pode exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito ao enderezo: Xan Guillerme, 9, 36002, Pontevedra. Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos e os do seu fillo/a non foron modificados e que se compromete a comunicarnos calquera variación, así mesmo, que temos o consentimento para utilizalos coa finalidade de impartir a actividade na que se inscribiu o seu fillo/a e cumprir coas obrigas propias.


    
     
   

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *